Зургийн цомог

25-р тусгай сургууль дээр ажиллав 3

25-р тусгай сургууль дээр ажиллав 2

25-р тусгай сургууль дээр ажиллав